تضمین برگشت وجه

دلایل برگشت وجه :

اگر به هر دلیلی نوسانات قیمت محصولات صورت گرفت و محصول قبل از ارسال باشد روند سفارش به دو حالت تغییر می کند :
  1. – برگشت وجه سفارش مشتری در مدت 72 ساعت.
  2. – پرداخت مبلغ مابقی محصولی که نوسان در آن صورت گرفته توسط مشتری.
نکته : در صورت بروز نوسان قیمت محصول با شما تماس گرفته خواهد شد.

توجه : بیزابزار تنها در شرایط ذکر شده برگشت وجه دارد و خارج از این منظور شامل برگشت وجه نمی باشد.